Faize ocak ayında 121 milyar lira ödendi

Hazine ve Maliye Bakanlığı ocak ayına ilişkin bütçe sonuçlarını açıkladı. Buna göre yılın ilk ayında bütçe açığı 150.7 milyar lira olarak gerçekleşti. Geçen yıl ocak ayında bütçe açığı 32.2 milyar lira seviyesindeydi. Bütçe açığında artış yüzde 367,5 oldu. Ocak ayında bütçe harcamaları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 139 artışla 768 milyar lira, bütçe gelirleri ise yüzde 113,5 artışla 617.25 milyar lira oldu.

FAİZ HARCAMASINDA ARTIŞ YÜZDE 466,9

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre ocakta faiz giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 466,9 oranında artışla 121 milyar liralık harcama yapıldı. Faiz harcamaları için geçen yıl ocakta 21.3 milyar lira harcama yapılmıştı. Faiz harcamalarının bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı geçen yıl ocak ayında yüzde 3,3 iken bu yıl ocak ayında ise oran yüzde 9,7’ye yükseldi. Ocak ayında faiz dışı giderler yüzde 115,7 oranında artışla 646.8 milyar lira olarak gerçekleşti. Faiz hariç giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2023 yılında yüzde 6,1 iken 2024 yılında yüzde 6,6 oldu.

Ocak ayında cari transferler geçen yıla göre yüzde 94,5 artışla 284.65 milyar liraya yükselirken, SGK devlet primi giderleri ise yüzde 96,9 yükseldi. Personel giderleri ise yüzde 152,1 artışla 260.25 milyar liraya çıktı. Asgari ücret zammı bu artışlarda etkili oldu.

617.25 milyar liraya çıkan bütçe gelirlerinin bütçe tahminine göre ocak ayı gerçekleşme oranı 2023 yılında yüzde 5,9 iken 2024 yılında yüzde 7,3’ye yükseldi. Hazine verilerine göre ocak ayında vergi gelirleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 104,6 oranında artışla 517.2 milyar lira olarak gerçekleşti. Vergi gelirlerinin bütçe tahminine göre gerçekleşme oranı ise 2023 yılında yüzde 5,9 iken 2024 yılında yüzde 7’ye çıktı.

OCAKTA ÖTV TAHSİLATI 100 MİLYAR LİRAYA YAKLAŞTI

Ocak ayında yurtiçi mallar üzerinden alınan dahilde KDV bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 164,6 oranında artarak 108.4 milyar lira, özel tüketim vergisi tahsilatı ise yüzde 118,2 oranında artışla 97.7 milyar lira oldu. Banka ve sigorta muameleleri vergisindeki artış ise yüzde 169,8 artışla 22.8 milyar lira oldu.

Vergi gelirleri arasında gelir vergisi gelirleri yüzde 107,4 artarak 102,84 milyar liraya yükselirken, dahilde alınan KDV yüzde 164,6 yükselerek 108.4 milyar liraya çıktı. BSMV vergisi gelirleri yüzde 169,8 artarken ithalde alınan KDV’de yüzde 73,8’lik artışla 91.16 milyar lira oldu. Genel bütçe vergi dışı gelirleri ise 88 milyar 57 milyon TL hesaplandı.

patronlardunyasi.com

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir