TBMM Genel Kurulu’nda 12. Kalkınma Planı Görüşmeleri Başladı

TBMM Genel Kurulu’nda, 5 yıllık 12’nci Kalkınma Planı görüşmeleri başladı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı. Siyasi parti sözcüleri 12. Kalkınma Planı üzerine değerlendirmelerde bulundu.

SP Grubu adına söz alan İstanbul Milletvekili Selim Temurci, 12. Kalkınma Planı’nda önemli hedefler olduğuna vurgu yaparak, “Bazı eleştirilerim elbette olacak. Ümidimiz öncelikle odur ki önceki planlardan çok daha başarılı bir kalkınma dönemi olsun; inşallah, sadece yapılan değil, yazdıklarımızı yaptığımız ve gerçekleştirdiğimiz bir plan olsun çünkü milletimizin böyle bir vizyona, böyle bir geleceğe ihtiyacı var” dedi.

İYİ Parti Grubu adına söz alan, Grup Başkanvekili Erhan Usta, 12. Kalkınma Planı’nın 2053 yılına ilişkin vizyonuna vurgu yaparak, “Bundan önce de 2023 yılı stratejisi vardı. Dolayısıyla 2023 yılı stratejisinin dönemi bitti, bu yıl bitiyor, şimdi yeni bir dönem başlıyor. O zaman, bir bakmamız lazım, 2023 için neler denilmişti, neler yapıldı, ne kadar başarı sağlandı; bunu görmemiz mazım” diye konuştu. Usta, verilen hedeflerin yerine getirilmediğini savundu.

‘PLAN 5 ANA EKSENDEN OLUŞUYOR’

MHP Grubu adına konuşan İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, Türkiye’nin, zaman içinde değişen dünyaya uyum sağlamak amacıyla çeşitli ekonomik politikalar ürettiğini dile getirerek, “Politikalardaki dönüşümler, Türkiye ekonomisinin bugünkü iktisadi kimliğinin şekillenmesinde önemli rol oynamış, kalkınma planları toplumun refahını arttırmaya yönelik olumlu etkiler ortaya koymuştur” dedi. Aksu Planda, 2053 hedeflerine  yer verildiğini hatırlatarak, “Plan; istikrarlı büyüme, güçlü ekonomi, yeşil ve dijital dönüşümle rekabetçi üretim, nitelikli insan gücü, güçlü aile, sağlıklı toplum, afetlere dirençli yaşam alanları, sürdürülebilir çevre ve adaleti esas alan demokratik iyi yönetişim olmak üzere 5 ana eksenden oluşmaktadır” dedi.

HEDEP’in, 12. Kalkınma Planı ile ilgili görüşlerini Muş Milletvekili Sezai Temelli anlattı. Temelli, Türkiye’nin her alanda her geçen gün yoksullaştığını savunarak, “Yoksullukta bir gelişme olmayacak. Baktığımız zaman bizim göreli yoksulluktaki yüzde 23 olan nüfus payı ancak 1 puan ya düşüyor, ya düşmüyor. Yani yoksulluk devam edecek, kadın yoksulluğu devam edecek, işsizlik devam edecek, çocuk yoksulluğu devam edecek, emekliler sefalet ücretleri, sefalet maaşları almaya devam edecek, asgari ücrette bir iyileşme olmayacak. Çünkü sizin yoksullukla mücadele siyasetiniz sadece ve sadece yoksulluğu yönetmektir ve sosyal yardımlarla bu işi sürdürmektir” değerlendirmesinde bulundu.

‘ARTIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI YOK’

CHP Grubunun görüşlerini dile getiren İzmir Milletvekili Aşkın Türeli, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte önemli ekonomi kurumlarının kapandığını aktararak, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle birlikte de artık Devlet Planlama Teşkilatı yok. Belki o görevi Cumhurbaşkanlığı ve Strateji Başkanlığı altında yapan kadrolar var ama sonuç itibarıyla Devlet Planlama Teşkilatı’nın yerini hiçbir şekilde tutmuyor. Çalışma usulüyle, yatay hiyerarşisiyle, hafızasıyla bugün artık Devlet Planlama Teşkilatı yok. Dünyanın bütün ülkeleri, gelişmiş ülkeleri gelenekleriyle, kurumlarıyla övünürken biz var olan kurumlarımızı birer birer kapatıyoruz ve ondan sonra bunları başka kurumlarla telafi etmeye çalışıyoruz; son derece yanlıştır” diye konuştu.

AK Parti Grubu adına konuşan Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, 12. Kalkınma Planı’nın enerji alanındaki hedeflerini anlatı:

“Planda enerjiyle ilgili hususlara baktığımızda, enerjinin sürekli, kaliteli, sürdürülebilir, güvenli ve karşılanabilir maliyetlerle arzını, enerji temininde kaynak çeşitlendirilmesini, 2053 yılı net sıfır emisyon hedefini esas alarak yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarını artırarak ve nükleer enerjiyi kaynaklarımıza dahil ederek üretimde kendine yeterliliği, enerji verimliliğine yönelik çalışmalarımızı artırmayı, enerji ve maden teknolojilerinde yerlileşmeyi, yeni teknolojileri entegre etmeyi, uluslararası enerji ve maden ticaretinde stratejik konumumuzu güçlendiren rekabetçi bir yapıya ulaşmayı, enerji ve madencilik sektöründe yatırım ortamının iyileştirilerek yatırımların artırılmasını, petrol başta olmak üzere doğal gaz ve maden arama, üretim faaliyetlerinin yurt içinde ve yurt dışında artırılmasını, madenlerin işlenerek ara ve uç ürünlere dönüştürülmesi yoluyla katma değerin artırılmasını, ham madde arz güvenliğinin sağlanmasını ve dışa bağımlığının azaltılmasını temel amaçlar olarak ele aldık.”

TBMM Genel Kurulu’nda, 12’nci Kalkınma Planı üzerindeki görüşmeler devam ediyor.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir